ruam

1 İsim

En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı