resen

1 Zarf

Kendi başına, kendiliğinden

Bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın

Cümle 1: Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine... yargı mercilerine başvurulamaz. - Anayasa