Rumen

1 İsim

Romanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

Romanya ve Rumenlerle ilgili olan şey

Cümle 1: Rumen petrolü. Rumen dansı.