SÜRGÜNE GÖNDERMEK

1.ceza olarak bir yere sürmek

Son Arananlar

Kontrat14:15:44
Sözleşme
yerinmek14:15:39
Pişman olmak
esmer14:15:32
Siyaha çalan buğday rengi
saklı14:15:27
Saklanmış olan
öğütleme14:15:25
Öğütlemek işi, nasihat
SES BİRİMİ14:15:06
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
gururlu14:14:59
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
yerli14:14:59
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
meşhur14:14:53
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
oyma baskı14:14:52
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
çalımlı14:14:41
Gösterişli, kurumlu
Kankurutan14:14:40
Adam otu
dışkı14:14:27
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
hilal14:14:24
Ayça, yeni ay
bağ14:14:22
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
gemi yatağı14:14:12
Gemileri korumaya elverişli koy
tarh14:14:07
Çıkarma
sahil boyu14:13:46
Deniz kıyısı
ararot kamışı14:13:42
Maranta
karakter14:13:39
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
biye14:13:38
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
zorunluluk14:13:30
Zorunlu olma durumu, zorunluk
emir eri14:13:29
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
çarpım14:13:29
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
karşılaşma14:13:28
Karşılaşmak işi
çatışma14:13:24
Çatışmak işi
iğne yapmak (veya vurmak)14:13:23
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
çözümsel14:13:18
Çözümle ilgili, tahlilî, analitik
mecazen14:13:11
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
CANLANDIRMA14:13:04
Canlandırmak işi
samimi14:12:43
İçten, içtenlikle
Komutan14:12:27
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
payton14:12:17
Fayton
Limonluk14:12:17
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
yol14:12:11
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
genellik14:12:10
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
dinleti14:12:08
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
gölge balığı14:12:07
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
iklim bilimci14:12:06
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
rulo14:12:04
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
hüner14:11:55
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
PAROLA14:11:54
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
komprime14:11:46
Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilâç, hap
CET14:11:41
Dede, büyük baba, ata
ahlâk bilimi14:11:34
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
barata14:11:28
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
soluk almak14:11:14
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
slayt14:11:03
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
hazır olmak14:11:00
hazır durumda bulunmak
Brom14:10:54
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
DÜZGÜN14:10:54
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
töre dışıcılık14:10:38
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
suç14:10:24
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
kredi mektubu14:10:22
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
TÖRE14:10:10
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
sakız rakısı14:10:06
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
Tasa14:10:00
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
galatıhis14:09:48
Duygu yanılması, yanılsama
karnından konuşmak (veya söylemek)14:09:38
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
evren pulu14:09:34
Mika
aba vakti yaba, yaba vakti aba14:09:28
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
cenkleşmek14:09:26
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
dövüş14:09:15
Dövmek işi veya biçimi
Formen14:09:14
Ustabaşı
Ağırbaşlı14:09:13
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
orta yuvarlak14:09:01
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
Nitelik14:08:49
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
sergilik14:08:45
Sergi yeri
MUHTEVA14:08:40
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
barınma14:07:54
Barınmak işi
ileri gelenler14:07:22
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
bul14:06:56
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
mezra14:06:47
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
zarar vermek14:06:36
kötülük etmek
niyaz etmek (veya eylemek)14:06:35
yalvarmak
köken bilimci14:06:30
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
aksiyom14:06:16
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
vah14:06:12
Acıma, yakınma anlatır
dağ aslanı14:05:40
Puma
yüzer14:05:39
Her birinde yüz, her defasında yüzü bir arada olan
KABARTMA14:05:37
Kabartmak işi
eskitme14:05:27
Eskitmek işi
Müstahsil14:05:23
Üretici, yetiştirici
mutariza14:05:09
Yayayraç, parantez
y, Y14:05:07
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
mistik14:05:02
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
sağlamak14:04:35
Elde etmek, sahip olmak
seyfiye14:04:24
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
bilgin14:04:22
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
boy atmak14:04:19
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
Eksper14:04:13
Bilirkişi, uzman
pancar14:03:59
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
ilave etmek14:03:57
eklemek, katmak, ulamak
BAĞIRMA14:03:56
Bağırmak işi
bilet14:03:54
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
KESİNTİSİZ14:03:40
Aralıksız
Takunya14:03:22
Nalın
teşhir14:02:44
Gösterme
DÜZENLİ14:02:38
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
DAĞ14:02:38
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
mal mülk14:02:35
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
içtenlik14:02:09
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
CABA14:01:57
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
Şimdi14:01:53
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
avuntu14:01:42
İnsanı avutan şey, teselli
Mihaniki14:01:34
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
karaltı14:01:04
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
lâisizm14:01:00
Lâiklik
abartılı14:01:00
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
amor14:00:54
Bir çeşit kumaş
ibadet14:00:53
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
Çekinik14:00:08
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
ruhiyat13:59:53
Ruh bilimi, psikoloji
saymaca13:59:52
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
salaş13:59:52
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
Şile13:59:49
Mercan köşk
Pop13:59:42
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
KATARAKT13:59:41
Ak su, ak basma, perde
Solusyon13:59:40
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
aşağılanmak13:59:38
Aşağı duruma düşürülmek
albinos13:59:29
Akşın
Tırpana13:59:15
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
istihraç13:59:09
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
gök bilimsel13:59:08
Gök bilimle ilgili, astronomik
devletleştirme13:58:51
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
YETKİ13:58:39
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
yaşam felsefesi13:58:22
Hayat felsefesi
ve benzerleri13:58:20
Benzer kavramları arka arkaya sıralarken önemli olanı veya akla ilk geliverenleri, söyleyiş benzerlerini "vb." kısaltması ile ifade etme
aklama belgesi13:58:18
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
yersiz13:57:57
Barınacak yeri olmayan