süsleme

1 İsim

Süslemek işi, bezeme, tezyin

Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı

Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb