sıska

1 Sıfat

Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık

Cümle 1: ...eskimiş zeytin yağında kızartıp meze diye sunduğu sıska balıkları geveliyoruz. - E. E. Talu Cümle 2: Arabaların kuru otları üzerinde sıska çocuklar uyuyordu. - Sait Faik Abasıyanık

Karın boşluğuna su dolmuş olan