safi

1 Sıfat

Katıksız, duru, temiz

Net

Zarf

(sa:'fi) Yalnız olarak, yalnız, sadece