SES

1.İsimKulağın duyabildiği titreşim
Cümle 1: Davul sesi.Top sesi. Hayvan sesi. Cümle 2: Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu. - F. R. Atay
Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim
Cümle 1: Boğukluğu benim kulağıma da ürkütücü gelen bir sesle sordum. - R. H. Karay
Güzel ve etkileyici ses
Cümle 1: Sendeki ses kimde var? - H. E. Adıvar
Duygu ve düşünce
Cümle 1: Gençliğin sesini duyuran başka bir dergide ... - Y. Z. Ortaç
Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhî tepki
Cümle 1: Vicdanın sesi. Aklın sesi.
Aralarında uyum bulunan titreşimler

Son Arananlar

aleyh03:02:55
Karşı, karşıt, zıt
lokavt03:02:41
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
PERSPEKTİF03:02:39
Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü
faiz03:02:36
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
Tamu03:02:35
Cehennem
gangliyon03:02:32
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
çuval03:02:23
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
Sepetçi söğüdü03:02:05
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
Ham madde03:01:56
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
ekmek tahtası03:01:51
Ekmeklik hamurun fırına sürülmek üzere hazırlandığı ve üzerine konulduğu uzun tahta
ÖNCEL03:01:41
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
mütedeyyin03:01:32
Dindar
Eskimoca03:00:51
Eskimo dili
boran03:00:38
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
kumru02:59:06
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
behişt02:59:05
Cennet, uçmak
AYÇA02:58:14
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
trol02:58:13
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
HAYKIRMAK02:57:54
Çağırmak, seslenmek
Radon02:57:52
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
harf02:57:50
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
Afganlı02:57:45
Afgan
ihtiraz02:57:42
Çekinme, sakınma
UYUM02:57:36
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
kuşkuculuk02:57:35
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
duygudaş02:57:29
Bir konuda duyguları başkası ile aynı olan
ahududu02:57:20
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
böbrek taşı02:57:17
Böbreklerde oluşan taş
tahttan indirmek02:57:13
hükümdarlığına son vermek
renkli02:57:02
Rengi olan
güneş02:57:00
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
hünnapgiller02:56:58
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
KARİKATÜR02:56:55
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
sıkma02:56:55
Sıkmak işi
acur02:56:51
bk. ajur
iç hastalıkları02:56:48
bk. dahiliye
irfan02:56:45
Bilme, anlama, sezme, kültür
CEVAP02:56:27
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
yeğen02:56:18
Birine göre kardeşinin çocuğu
verem02:56:18
Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz
Papalık02:56:16
Papanın makamı veya görevi
Avantacı02:56:15
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
aylık02:56:11
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
argali02:56:05
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
engebeli02:56:03
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
turist02:55:58
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
İskoçyalı02:55:48
İskoç halkından olan kimse, İskoç
tutkun02:55:42
Gönül vermiş, meftun, meclûp
armağan02:55:37
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
etçiller02:55:35
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
eşraf02:55:28
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
oğlan02:55:27
Erkek çocuk
şale02:55:25
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
SAĞRI02:55:23
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
kuş02:55:18
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
anilin02:55:14
Benzenden türeyen bir amin
Çalışmak02:55:12
İşi veya görevi olmak
çorak02:55:10
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
paydaşlık02:55:08
Paydaş olma durumu, iştirak
GEÇİMLİK02:55:06
Yiyecek parası, nafaka
kurak02:55:01
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
yok etmek02:54:55
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
merek02:54:54
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
yaklaşık02:54:41
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
güneş takvimi02:54:39
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
yen02:54:36
Giysi kolu
sentetik02:54:14
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
benzetmek02:54:13
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
mukataa02:54:07
Kesim
Ki02:54:04
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
içerik02:54:02
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
kuruntulu02:54:01
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
aralamak02:53:54
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
il02:53:52
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
sembolik02:53:52
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
sağuculuk02:53:49
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
setir02:53:46
Bir şeyi örtme, gizleme
mahkum02:53:44
Hüküm giymiş, hükümlü
ŞUFA02:53:39
Ön alım
değişik02:53:31
Değiştirilmiş
kıvam02:53:21
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
ara bozucu02:53:15
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
umut vermek02:53:12
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
Siyahi02:53:08
Zenci, fellah
albüm02:53:03
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
İnce yapılı02:52:53
Narin, nazik, zayıf
imaret02:52:44
İmarethane
nadim02:52:42
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
kirtil02:52:42
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
gütmek02:52:37
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
ekvatoral02:52:32
Ekvatorla ilgili eşleksel
şatafat02:52:30
Süs ve gösteriş
sütnine02:52:28
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
boru çiçeği02:52:25
Çan çiçeği
Festival02:52:23
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
saçak bulut02:52:19
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
sarkıntılık02:52:16
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
tahta perde02:52:14
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
bazen02:52:07
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
gemi iskeleti02:52:04
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
Acar02:51:58
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
saçsız02:51:57
Saçı olmayan
uygulanabilirlik02:51:53
Yapılabilirlik, fizibilite
YEĞNİSEME02:51:52
Hafifseme, istihfaf
sinara02:51:48
Büyük zoka
telif hakkı02:51:47
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
camekan02:51:39
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
koskocaman02:51:29
Çok büyük, çok iri, muazzam
mağara02:51:27
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Yapmak02:51:26
iyilik veya kötülükte bulunmak
gölgeli resim02:51:21
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
hasret çekmek02:51:11
özlem duymak
güneştopu02:51:10
bk. Acem lâlesi
sızıltı02:51:00
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
makule02:50:59
Takım, çeşit
oylama02:50:54
Oy kullanma işi
plânetaryum02:50:47
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
ipek böceği02:50:46
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
yoksun olmak02:50:44
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
yükseltme02:50:18
Yükseltmek işi
düzmeci02:50:17
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
yurt bilgisi02:50:14
bk. yurttaşlık bilgisi
janr02:50:09
Çığır, tarz, cins
Ut02:50:09
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
hasır02:50:04
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
hasır02:50:04
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
vurucu02:49:58
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
profil02:49:43
Yandan görünüş
adaptör02:49:33
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
sağlık evi02:49:08
Sağlık ocağı