sıfat

1 İsim

Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği

Cümle 1: Başvezir sıfatıyla hükûmet işlerini idare eder. - R. H. Karay Cümle 2: Bir gazetenin muhabiri sıfatıyla mülâkat etmek istedim. - Ö. Seyfettin

Yüz, kılık ve dış görünüş

Cümle 1: Onun ne adam olduğu sıfatından belli. Cümle 2: Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği yoktu. - F. R. Atay

Bir ismi, nitelik, nicelik, yer, sıra vb.bakımından niteleyen, belirten kelime

Cümle 1: Beyaz (ev), güzel (çocuk), beş (gün), bu (kitap) gibi.