solak

1 Sıfat

Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan

İsim

Yeniçeri ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı