serbest

1 Sıfat

Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin

Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür

Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan

Cümle 1: Öğleyin serbestim, gelebilirsin.

Bazı kurallara bağlı olmayan

Cümle 1: Serbest ticaret.Serbest nazım.

Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan

(kadın için) Ağırbaşlı olmayan, hoppa

Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen

Cümle 1: Piston kolu serbest.

Zarf

Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde

Cümle 1: Serbest konuşuyor. Cümle 2: Ötekilere de pek serbest davranır isem de, onlar benden utanırlar. - M. Ş. Esendal