siyasî

1 Sıfat

Siyasetle ilgili, siyasal, politik

Cümle 1: Siyasi işlere karışmamanı tavsiye ederim. - P. Safa

İsim

Siyasetçi, politikacı