solusyon

1 İsim

Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde

2 İsim

Çözelti