soysuz

1 Sıfat

Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)

Biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden (kimse), dejenere

Cümle 1: Ağaç deyip geçme, onun da soylusu olur, soysuzu olur. - T. Buğra

Kötü tanınmış, ahlâksız