su katılmamış

1

kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan

Cümle 1: O bizim su katılmamış biricik münekkidimizdir. - B. R. Eyuboğlu