tüccar

1 İsim

Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir

Cümle 1: Ova köylerinde sözü geçen bir koyun tüccarı ile orada buluşacaktı. - T. Buğra