taksirat

1 İsim

Kusurlar, suçlar

Cümle 1: İnsan gene kendi taksiratı yüzünden normal ömrünü yaşayamaz oldu. - B. Felek

Alın yazısı