tefsir

1 İsim

Yorumlama

Cümle 1: Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmağa kimsenin dili varmaz olmuştu. - Y. K. Karaosmanoğlu

Kur'an'ın surelerini açıklayarak, görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama

Kur'an'ın surelerini açıklayan eser