tevkifhane

1 İsim

Tutuk evi

Cümle 1: Mustafa'nın mahkemeye sevk edilmek üzere tevkifhaneye gönderildiğini gazeteler yazdı. - Sait Faik Abasıyanık