tıklım tıklım

1 Sıfat

Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)

Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık

Sıfat

Çok kalabalık, ağzına kadar dolu

Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra