tabir

1 İsim

Deyiş, anlatım, ifade

Cümle 1: Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile. - Y. K. Karaosmanoğlu

Deyim

Cümle 1: Müfid için bu kaçmak tabirinin kullanılması da Perviz'e dokunmuştu. - P. Safa

(rüya için) Yorma, yorumlama