tablo

1 İsim

Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim

Cümle 1: Bu tablolardan biri gölge oyunu hâlinde karikatürize edilmişti. - H. Taner Cümle 2: Hırsından bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün, diye bağırdım. - H. C. Yalçın

Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi

Cümle 1: Çarpım tablosu. Kronoloji tablosu.

Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara

Cümle 1: Talebelik günlerimizden bazı tabloları çizmeye çalışacağım. - H. F. Ozansoy

Bir perdenin dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü