Takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

cip20:34:45
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
toprak kölesi20:34:23
Toprağa bağlı köle
sepelek20:34:00
bk. sersem sepelek
cahilce20:33:58
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
APAREY20:33:50
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
kariyer20:33:24
Meslek, uzmanlık
münasip20:33:11
Uygun, yerinde
muamele20:33:00
Davranma, davranış
dalgakıran20:32:34
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
resim20:31:47
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
Bana20:31:17
Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi
abat20:31:08
Bayındır, mamur
damızlık20:31:04
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
sis20:30:35
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
cımbız20:30:20
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
lezbiyen20:29:57
Eşcinsel, sevici kadın
sepet topu20:29:33
Basketbol
Seyran20:29:01
Gezme, gezinme
kaybetme20:28:59
Kaybetmek işi, yitirme
kasaba20:28:59
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
Vukuf20:28:47
Anlama, bilme, bilgi
dengeci20:28:43
Denge unsurunu ön plânda tutan
yüzeysel20:28:33
Yüzey ile ilgili, sathî
girizgah20:28:33
Girişlik, giriş
Çukur20:28:17
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
sokak çocuğu20:28:09
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
teraküm20:28:07
Birikme, yığılma
hüseynî20:28:03
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
hesap20:27:49
Aritmetik
ilerleyiş20:27:35
İlerlemek işi veya biçimi
alaza20:26:55
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
miskin20:26:15
Çok uyuşuk olan (kimse)
toplu konut20:25:53
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
mütehassıs20:25:52
Uzman
cadalozluk20:25:50
Cadaloz olma durumu
ise20:25:44
Gezinme20:25:42
Gezinmek işi, seyran
karaşın20:24:47
Esmer, sarışın karşımı
hak20:24:46
Tanrı"nın adlarından biri
KİLOSİKL20:24:30
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
Gürbüz20:24:10
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
fülûs20:24:03
Bakır para
tersine dönmek20:23:52
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
kömür kalem20:23:50
bk. füzen
sevda20:23:36
Güçlü sevgi, aşk
memat20:23:26
Ölüm
ağız birliği20:23:23
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
sadece20:23:22
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
azİMET20:23:17
Gidiş
beklenti20:23:09
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
zahmetsiz20:23:04
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
açısal20:23:00
Açı ile ilgili
düğümlemek20:22:40
Düğüm yaparak bağlamak
lanet etmek20:22:39
ilenmek, kötülüğünü istemek
müstemleke20:22:37
Sömürge
onmak20:22:19
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
kapris20:22:17
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
çoğalma20:22:13
Çok duruma gelme, artma
böcek kabuğu20:22:05
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
Kısır20:22:03
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
zillet20:21:50
Hor görülme, alçalma
EDEPSİZ20:21:49
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
yalaz20:21:47
Alev
aktivite20:21:38
Etkinlik
meşhur20:21:08
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
alüvyon20:20:44
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
zübde20:20:23
Özet, öz
hainlik etmek20:20:17
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
Sundurma20:20:17
Sundurmak işi
Derman20:20:15
Güç, takat, mecal
ticani20:20:05
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
himaye etmek20:19:55
korumak, kayırmak, gözetmek
zıvana20:19:24
İki ucu açık küçük boru
UZMAN20:19:24
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
kurtulma20:19:16
Kurtulmak işi
zıpçıktı20:19:06
Türedi
çalımlı20:18:47
Gösterişli, kurumlu
uykusu hafif20:18:43
Küçük bir sesten hemen uyanan
şan20:18:33
Ün, san, şöhret
süreğen20:18:16
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
yollama20:18:07
Yollamak işi
idare lâmbası20:17:37
İdare kandili
ifa etmek20:17:22
yapmak, yerine getirmek
şekil20:17:19
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
alış veriş20:17:00
Alım satım işi
talik20:16:58
Asma, yukarı kaldırma
amazon20:16:46
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
itham20:16:28
Suçlama, suçlu görme
sistem20:16:17
bk. Dizge
Rehine20:16:05
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
lemis20:16:03
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
ebleh20:16:03
Akılsız, budala, alık
istical20:15:45
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
üzüm salkımı20:14:39
Üzüm tanelerinin dizi dizi bulunduğu salkım
beslenme bozukluğu20:14:33
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
Yüce Divan20:14:31
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
Alaycı20:14:31
Alay etme huyu olan, müstehzi
almaşık20:14:30
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
kıymık20:14:20
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
güdüm20:14:09
Yönetmek işi, idare
cinsi20:13:57
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
galibiyet20:13:56
Yenme, yengi
bağlantısız20:13:43
Aralarında bağlantı bulunmayan
yukaç20:13:41
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
lanetleme20:13:37
Lânetlemek işi
çırak20:13:25
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
Göl20:13:25
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
yer adı bilimi20:13:21
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
yakıştırma20:13:20
Yakıştırmak işi
şart kipi20:12:55
bk. şartlı birleşik zaman
mayhoşluk20:12:50
Mayhoş olma durumu
maalmemnuniye20:12:41
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
SÜT20:12:37
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
amplifikatör20:12:32
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
giysi20:11:23
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
KIRITKAN20:11:20
Her zaman kırıtan
büklüm20:11:18
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
Seçilmiş20:11:15
Seçerek ayrılmış
berk20:11:10
Sert, katı
zem20:10:49
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
Anlak20:10:40
Zekâ
GROSA20:10:36
On iki düzine
müzekker20:10:19
Eril
rokoko20:10:13
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
marya20:09:59
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
BIRAKIT20:09:55
Tereke
öcü20:09:44
(çocuk dilinde) Umacı
salatalık20:09:36
Hıyar
suskun20:09:36
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
Dereke20:09:04
Aşağı derece