tanıt

1 İsim

Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet

Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci