Tasarruf

1.İsim(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
Cümle 1: Vücudum artık irademin tasarrufundan çıkmıştı. - R. N. Güntekin
Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idareli tüketme
Para biriktirme, artırım

Son Arananlar

Bent11:54:21
Bağ, rabıt
HOŞLUK11:54:20
Hoş olma durumu, letafet
heyulâ11:54:19
Korkunç hayal
kendilik11:54:18
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
eleştirme11:54:16
Eleştirmek işi, tenkit
Dermansız11:54:15
Gücü kalmamış, bitkin
DÜZGÜ11:54:14
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
belleğini yitirmek11:54:13
bellek kaybına uğramak
avare11:54:13
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
sofra bezi11:54:11
Sofranın altına serilen yaygı
kestane11:54:09
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
tantanalı11:54:07
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
sağlık evi11:54:07
Sağlık ocağı
limon kabuğu11:54:05
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
labirent11:54:05
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
sıkıntısız11:54:04
Sıkıntısı olmayan
Esik11:54:01
Çukur yer
kemancı11:54:01
Keman yapan veya çalan kimse
karne11:53:59
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
bızdık11:53:57
Ufak çocuk
sinagrit11:53:56
bk. sinarit
Kalça kemiği11:53:50
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
karagöz oynatmak11:53:49
komik bir durum yaratmak
ebat11:53:49
Boyutlar
latin11:53:48
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
mukaddem11:53:47
Önce gelen, önceki
muvazi11:53:46
Koşut, paralel
Nizamname11:53:45
Tüzük
Yazma11:53:45
Yazmak işi, tahrir
ay takvimi11:53:44
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
TEFSİR ETMEK11:53:44
yorumlamak
villa11:53:43
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
ELVERİŞSİZ11:53:43
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
artımlı11:53:41
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
artı11:53:40
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
mesaha11:53:39
Yeri ölçme
yağlı kara11:53:39
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
duvar resmi11:53:36
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
mevsuf11:53:35
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
hüzün11:53:34
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
raşitizm11:53:34
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
takibat11:53:33
Kovuşturma
armut11:53:32
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
ÜMİT ETMEK11:53:27
ummak, beklemek
masura11:53:26
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
mühlet vermek11:53:24
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
bit11:53:22
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
budist11:53:19
bk. Buddhist
lokum11:53:18
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
Mekan11:53:17
Yer, bulunulan yer
İzbe11:53:16
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
peygamber11:53:16
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
şehremaneti11:53:15
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
pazar11:53:14
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
etüt11:53:14
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
yüzde yüz11:53:13
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
satranç takımı11:53:12
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
YALABIMA11:53:11
Yalabımak işi veya durumu
hısım akraba11:53:10
Yakın ve uzak bütün akrabalar
güdülenme11:53:08
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
orta hizmeti11:53:07
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
lâkayt11:53:07
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
ruh hastası11:53:06
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
büyük aile11:53:03
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
eczacılık11:53:02
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
klasman11:53:01
Bölümleme, sınıflama, tasnif
Sanat11:53:01
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
çardak11:53:00
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
bal peteği11:52:59
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
fikir danışmak11:52:59
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
koşalık11:52:58
Koşa olma durumu
İlerici11:52:57
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
cımbız11:52:55
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
fuar11:52:54
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
gangster11:52:53
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
ORYA11:52:52
Karo
getirimli11:52:52
Getirimi olan
bağ bıçağı11:52:51
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
kurulu11:52:50
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
vücutça11:52:49
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
cebe11:52:48
Zırh
erbiyum11:52:46
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
ÇAN11:52:46
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
tutarık11:52:45
bk. tutarak
damat11:52:43
Güvey
asorti11:52:41
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
BAR11:52:39
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
rant11:52:39
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
ileti11:52:37
Bildirme yazısı, mesaj
Yokluk11:52:37
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
Men11:52:36
Yasaklama, izin vermeme
eylemlik11:52:35
Mastar
Hatip11:52:34
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
meymenetsizlik11:52:33
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
sessiz harf11:52:32
Ünsüz
çanak11:52:30
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
aldırmazlık11:52:29
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)11:52:28
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
gurbete çıkmak11:52:25
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
numune11:52:24
Örnek
Fırça gibi11:52:23
dik, sık ve sert (saç, sakal)
nar11:52:23
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
Bere11:52:21
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
karargâh11:52:18
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
burgaç11:52:17
Anafor, girdap
amenajman11:52:16
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
hazım11:52:08
Sindirme, sindirim
kaypak11:51:52
Kayagan, kaygan
korelâsyon11:51:43
Bağlılaşım
KALPAK11:51:33
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
Okazyon11:51:15
Fırsat
düğüm11:51:15
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
kavmi11:51:11
Kavimle ilgili, etnik
köşe başı11:51:05
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
bulaşıcı11:51:05
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
KILAVUZ11:50:59
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
nükte yapmak11:50:56
nükteli söz söylemek
kuşatılma11:50:44
Kuşatılmak işi
eksin11:50:41
Anyon
BENGİ11:50:39
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Ortak11:50:19
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
düşkü11:50:04
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
ARNAVUT11:50:03
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
kara yosunu11:50:02
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
alp11:50:01
Yiğit, kahraman
mütalâa11:50:01
Okuma, ders çalışma
ÖKÇESİZ11:49:59
Ökçesi olmayan (ayakkabı)
Yokuş11:49:58
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
derin uyku11:49:58
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
foto11:49:55
Işık