Tel

1.İsimTürlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
Cümle 1: Gelin teli. Telgraf teli.
SıfatBu nesneden yapılmış veya bu biçimde olan
Cümle 1: Tel kafes. Tel çivi.
İsimBazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif
İsimİnsan saçını oluşturan ipçik
Cümle 1: İki açık sarı tel terli anlımızın üstüne yapışmıştı. - Sait Faik Abasıyanık
2.İsimTelgraf kelimesinin kısaltması

Son Arananlar

bilirkişi raporu05:30:35
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
şiirleştirme05:30:33
Şiirleştirmek işi veya durumu
portakal suyu05:30:33
Portakal sıkılarak elde edilen su
İstiva hattı05:30:32
Ekvator
müzik salonu05:30:30
Müzik dinlenen geniş salon
seslendirmek05:30:16
(bir notayı) Perdeli okumak
Hiza05:30:16
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
safari05:30:11
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
ibibik05:30:04
Çavuş kuşu, hüthüt
rıza göstermek05:29:59
razı olmak, onamak, uygun bulmak
mutat05:29:52
Alışılmış, alışılan
kasırga05:29:46
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
reislik05:29:35
Başkanlık
Hristiyan05:29:27
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
mıntıka05:29:23
Bölge
mevzuubahis05:29:17
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
Statolit05:29:07
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
klas05:29:03
Sınıf
oyma05:24:30
Oymak işi
yenik düşmek05:24:02
yenilmek, mağlûp olmak
keşkek05:21:29
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
kakao05:19:56
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
HAZCILIK05:19:56
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
kılıç oyunu05:17:35
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
kış05:17:00
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
kümeleşme05:52:45
Kümeleşmek işi
sperm05:52:43
bk. sperma
vareste kalmak05:52:17
kurtulmak
külhanbeyi ağzı05:52:16
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
köy muhtarı05:51:18
Köyü idare eden kimse, mutar
köy ağası05:51:07
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
köstek05:50:22
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
liga05:50:21
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
matem05:50:03
Yas
broş05:50:02
Kadınların takındıkları süs iğnesi
yozlaşma05:49:43
Yozlaşmak işi, tereddi
mirasyedi05:49:26
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
omur05:49:15
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
ister istemez05:49:02
Zorunlu olarak, elinde olmadan
Çektiri05:48:56
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
ORGAZM05:48:48
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
05:48:44
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
Aut05:48:42
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
politika yapmak05:48:30
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
taassup05:48:25
Bağnazlık
Yerinde05:48:13
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
US05:48:11
Akıl
zahir05:48:03
Açık, belli
ak05:47:57
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
müteakip05:47:54
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
heyecan05:47:45
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
havlu05:47:29
Kurulanmaya yarar havlı bez
köse05:47:21
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
keyifli05:47:18
Keyfi yerinde, neşeli
şelale05:47:11
Büyük çağlayan, çavlan
tetiklik05:46:51
Tetik (II) olma durumu
pirifanî05:46:43
İhtiyar (kimse)
selâtin05:46:05
Sultanlar
deve kini05:45:29
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
şano05:45:24
(tiyatroda) sahne
üç boyutlu film05:45:15
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
kireç05:45:06
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
köşe taşı05:45:02
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
ayin05:44:56
Dinî tören, ibadet
hülle05:44:51
Medenî Kanunun kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi
evaze05:44:50
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
tehlike atlatmak05:44:46
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
KALÇA05:44:44
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
Danimarkalı05:44:40
Danimarka halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
kâr etmemek05:44:33
yararı olmamak, etki yapmamak
domalan05:44:32
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
endüstriyel05:44:07
Endüstri ile ilgili, sınaî
müselles05:43:56
Üçgen
ifa etmek05:43:49
yapmak, yerine getirmek
muhabbet tellalı05:43:42
Kadınla erkek arasında yolsuz ilişkilere aracılık eden kimse, pezevenk, kavat
bülbül05:43:31
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
cılk05:43:25
Bozularak kokmuş
yoldaş05:43:25
Yol arkadaşı
piknikçi05:43:23
Piknik yapmayı seven kimse
seramik05:42:55
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
kibarca05:42:47
Kibar bir insana yakışacak biçimde
Kumsal05:42:43
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
Terör05:42:40
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
bilfarz05:42:37
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
izmaritgiller05:42:27
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
ailece05:42:24
Bütün aile birlikte
kahraman05:42:22
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
Rasıt05:42:17
Gözleyici
kaymakam05:42:11
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
yarma05:41:56
Yarmak işi
doğrultu05:41:41
Yön, istikamet
iyimserlik05:41:38
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
çivit otu05:41:34
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
sermest05:41:25
Esrik, sarhoş
bereleme05:41:13
Berelemek işi
kavlıç05:41:08
Fıtık
belirsizlik zamiri05:41:04
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
SUSAM YAĞI05:40:50
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
itibaren05:40:48
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
itiyat etmek (veya edinmek)05:40:35
alışkanlık hâline getirmek
sada05:37:06
bk. seda
iyon05:36:41
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
istinat05:36:22
Dayanma, yaslanma
zehap05:34:51
Sanma, sanı, zannetme
israf05:34:51
Gereksiz yere para, zaman, emek vb.yi harcama, savurganlık, tutumsuzluk
ispalya05:34:32
Herek
irrasyonel05:34:05
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
göğüs kafesi05:33:18
Vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasların oluşturduğu yürek ve akciğerleri koruyan boşluk
ipeka05:32:49
Altın kökü
efe05:32:36
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
intiha05:31:57
Son, sona erme, sonu gelme
hengâme05:31:53
Patırtı, gürültü, kavga
insicam05:31:45
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
insaflı05:31:28
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
inkisar05:31:05
Kırılma
kadınsı05:30:37
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
hissikablelvuku05:30:35
Ön sezi
inceleyici05:30:18
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
uslanma05:30:11
Uslanmak durumu
inançsızlık05:29:55
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
inal05:29:34
Kendisine inanılan kimse
Sınıfsız05:28:21
Sınıfı olmayan
misket oyunu05:28:18
Bilyelerle oynanan oyun
imgesel05:28:10
İmge ile ilgili, hayalî
imbikten çekmek05:27:57
damıtmak
maşer05:27:29
İnsan topluluğu, toplum
indirme05:27:26
İndirmek işi
göz ardı etmek05:27:14
gereken önemi vermemek
duluk05:27:11
Yüz
yuvak05:27:07
Düz toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş