tel

1 İsim

Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne

Cümle 1: Gelin teli. Telgraf teli.

Sıfat

Bu nesneden yapılmış veya bu biçimde olan

Cümle 1: Tel kafes. Tel çivi.

İsim

Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif

İsim

İnsan saçını oluşturan ipçik

Cümle 1: İki açık sarı tel terli anlımızın üstüne yapışmıştı. - Sait Faik Abasıyanık

2 İsim

Telgraf kelimesinin kısaltması