telâkki

1 İsim

Anlayış, görüş

Cümle 1: O zamanki telâkkiye göre, sigara sporcuların uzak durması gereken yasakların başında gelirdi. - H. Taner

Kabul etme, sayma