temas

1 İsim

Değme, dokunma (I), dokunuş (I)

Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet

Cümle 1: Her nevi halkla temas ve kaynaşma hâlinde bulunmalıdır. - Sait Faik Abasıyanık

Değinme, sözünü etme, bahsetme

Cümle 1: O konuya hiç temas edilmedi.

Gidip gelme, ulaşım, bağlantı

Cümle 1: İki şehir arasında temas kesildi.

Dokunma