Ter

1.İsimDerinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
Cümle 1: O kadar sırsıklam ter içinde idi ki, cesaret edemedi. - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

içerme20:38:02
İçermek işi, tazammun, ihtiva
daima20:37:58
Her vakit, sürekli olarak
Yont20:37:54
Başıboş hayvan
mahrukat20:37:45
Yakacak, yakıt
Harp20:37:43
Savaş
alaca karanlık20:37:41
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
Düalizm20:37:36
İkicilik
lobicilik20:37:35
Dalancılık
İKTİBAS20:37:33
Ödünç alma
Koç20:37:30
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
baş başa kalmak20:37:25
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
fukara20:37:20
Yoksul, fakir, fıkara
varaka20:37:15
Kâğıt, yazılı kâğıt
sokak20:37:14
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
memişhane20:37:12
Ayak yolu, abdesthane
arıza20:37:02
Engebe
sebat etmek (veya göstermek)20:37:02
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
iktidarsızlık20:36:49
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
birbiri için yaratılmış olmak20:36:46
birbiriyle çok iyi anlaşmak
büyücü20:36:42
Büyü yapan kimse, sihirbaz
münasip20:36:17
Uygun, yerinde
Bulgar20:36:02
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
KAŞIKÇI20:36:01
Kaşık yapan veya satan kimse
nankörlük20:35:54
Nankör olma durumu
gök gürültüsü20:35:52
Gök gürlemesi
LOBİ20:35:41
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
kayın valide20:35:41
Kaynana
maşrapa20:35:38
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
gezmen20:35:33
Gezgin
damla taşı20:35:31
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
polargı20:35:27
Polarıcı
ortak20:35:25
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
nehari20:35:22
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
üvey baba20:35:09
Öz olmayan baba, babalık
donatma20:34:48
Donatmak işi, teçhiz
korsan20:34:46
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
AZICIK20:34:36
Çok az, biraz
idil20:34:25
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
Portekizce20:34:16
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
gerçekten20:33:48
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
zemberek otu20:33:47
Atkuyruğu
yaya yolu20:33:33
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
gelgeç20:33:08
Yerli, temelli olmayan, geçici
arınmak20:33:07
Katışıksız, arı duruma gelmek
üst20:32:58
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
pasaj20:32:34
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
ÇIDAM20:32:27
Sabır
KESİN20:32:23
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
büyük baba20:32:22
Annenin veya babanın babası, dede
TAVUS KUŞU20:32:20
bk. tavus
KEÇİ YEMİŞİ20:32:16
Yaban mersini
trakit20:32:13
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
NİÇİN20:32:11
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
ayarı bozuk20:32:10
Belli bir ayarı olmayan
boynuz20:32:07
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
boğumlanma20:32:05
Boğumlanmak işi
kurma20:32:03
Kurmak işi
boyun eğmek20:32:02
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
hadım20:31:48
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
köken bilimci20:31:46
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
DİŞ20:31:43
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
BİLİNEN20:31:37
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
aşırı gitmek20:31:36
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
paso20:31:30
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
CEFALI20:31:28
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
yığışım20:31:28
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
telepati20:31:19
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
mütereddit20:31:18
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
gemilik20:31:17
Gemi yapılan yer, tersane
HEDİK20:31:16
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
kelime hazinesi20:31:14
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
Şaka20:31:11
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
Nisan20:31:08
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
paydaş20:31:02
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
Çatışkı20:31:02
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
topuk kemiği20:31:00
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
dalalet20:30:59
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
gönüllü20:30:53
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
güreş mayosu20:30:47
Güreşirken, güreşçilerin giydiği özel mayo
YOLMA20:30:46
Yolmak işi
eğrelti otu20:30:45
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
kırmızı20:30:44
Al, kızıl
kızma20:30:39
Kızmak işi
Kapitalist20:30:36
Sermayedar, ana malcı
fer20:30:35
Parlaklık, aydınlık
Şiraze20:30:31
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
stabilize yol20:30:26
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
baştankara20:30:24
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Kutup Yıldızı20:30:23
Gök küresinin kutbuna en yakın olan küçükayı denilen takım yıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen, durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı
Mesela20:30:21
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
yardakçı20:30:19
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
YARIŞ KAYIĞI20:30:16
Kayık yarışları için yapılan kayık
geçme20:30:15
Geçmek işi, mürur
argaç20:30:11
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
yumuşama20:30:10
Yumuşamak işi
sini20:30:09
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
delil20:30:08
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
aktariye20:30:07
Aktarın sattığı şeyler
Durup dururken20:30:03
gereği veya sebebi yokken
İKİLİK20:30:00
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
Lahza20:29:57
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
lâmba20:29:54
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
Hilekar20:29:49
Hileci
azarlanma20:29:47
Azarlanmak işi, paylanma
kinin20:29:44
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
asgarî20:29:42
En az, en aşağı, en azından, en düşük
kukumav20:29:39
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
Kural20:29:36
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
Dış alım20:29:34
İthalât
dimmer20:29:33
Elektrik akım şiddetini el ile çevirerek ayarlayan anahtar, reosta
astronomik20:29:31
Gök bilimiyle ilgili olan
kurander20:29:31
Hava akımı, cereyan
İlk Çağ20:29:29
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
sebzevat20:29:28
Sebzeler, zerzevat
yabancı dil20:29:27
Ana dilin dışında olan dillerden her biri
şekil20:29:21
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
tuzağa düşmek20:29:20
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
kalibre20:29:18
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
Ölümsüz20:29:13
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
akustik20:29:06
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
göğüs kafesi20:29:05
Vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasların oluşturduğu yürek ve akciğerleri koruyan boşluk
YARGILAMA20:29:03
Yargılamak işi, muhakeme
Smaç20:29:02
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
kuru gürültü20:29:00
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
kenara çekilmek20:28:57
artık hiçbir şeye karışmamak
ilhan20:28:55
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
yaşamsal20:28:54
Hayatî
rantabl20:28:51
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
komi20:28:50
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
cibilliyetsiz20:28:48
Soysuz, sütü bozuk