terane

1 İsim

Ezgi, makam, nağme

Çok tekrarlandığından usanç verici bir durum alan söz

Cümle 1: Bu teraneleri çok işittik. Gece o terane. Araboğlu, Araboğlu, ayakları Şam'a doğru diye bir teranedir tutturuyorlardı. - Y. K. Karaosmanoğlu