terbiyum

1 İsim

Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb