tereke

1 İsim

Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt

Cümle 1: Hâlâ eski zenginliğinin hasedini üstüne çeker ve eski terekelerinin veraset vergilerini öder. - B. Felek