tesirli

1 Sıfat

Etkili

Cümle 1: Eski terbiyeyi bilmesi de muhakkak tesirli oluyordu. - A. Ş. Hisar