tın

1 İsim

Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi

2 İsim

Ruh

Birtakım fizik ötesi kurucularının, gerçeği ve evreni açıklamak için her şeyin özü, temeli veya yapıcısı olarak benimsedikleri madde dışı varlık