tokmak

1 İsim

Ağaçtan yapılmış iri çekiç

Cümle 1: Hallaç geniş, kocaman tırnaklı elleriyle hâlâ tokmak sallıyordu. - Sait Faik Abasıyanık

Kapı kanadına asılı ve kapı çalmaya yarayan, türlü biçimlerde metal parça

Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmağa yarayan topuz

Cümle 1: Kapının tokmağını çevirdi, kapı kilitli değildi, açılıverdi. - Ç. Altan

Dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç

Davul vb. vurma çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç

Cümle 1: Alın tokmağı vurun davula, sabahın ilk saatlerinde sesi başka çıkar. - H. Taner