tomruk

1 İsim

Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi

İşlenmek veya biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi

Cümle 1: Mermer tomruğu.

Tomurcuk

Tutuk evi