ufuk

1 İsim

Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi

Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, çevren, göz erimi

Cümle 1: Her gün ufuklarımızı inleten top seslerini bile duymuyorlar. - Ö. Seyfettin Cümle 2: Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk. - F. R. Atay

Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü, ihata

Cümle 1: Yeni bir çevre, yeni insanlar, ufkunuzu açar... - Y. Z. Ortaç Cümle 2: Bu dar zihinlerde, ufku genişlememiş dimağlarda, zarurî olarak faziletler de dardı. - Ö. Seyfettin

Çevre, dolay