uygarlık

1 İsim

Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik

Bir ülkenin, bir toplumun, maddî ve manevî varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet

Cümle 1: Gerçekten, uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama, daha çok bundan büyükler istifade ediyor. - H. E. Adıvar