uzman

1 İsim

Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan

Cümle 1: Uzmanı olduğu bilim, bu konuda kendisine yardımcı oluyordu. - T. Buğra Cümle 2: Biz de, işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum. - H. Taner