ulvî

1 Sıfat

Yüce

Cümle 1: Doktor Hikmet, o vakit tabiatın bu ulvî manzarası karşısında sarsılarak biraz hakikate gelir gibi oldu. - Y. K. Karaosmanoğlu

Gökle ilgili olan, semavî