uygun

1 Sıfat

Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip

Cümle 1: Rıza Efendide yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır. - T. Buğra

Elverişli, yarar, müsait, muvafık

Orantılı, oranlı