var

1 Sıfat

Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı

Cümle 1: Var gücüyle çalışmak.

İsim

Sahiplik bildiren olumlu isim cümleleri kurar

Cümle 1: Parası var. Cümle 2: Rahatsız etmek istemem, hem de işim var. - H. E. Adıvar

İsim

Elde bulunan her şey

Cümle 1: Bu yolda bütün varını harcadı. Cümle 2: Elimizden alınan şeyler bütün varımız ve bütün varlığımızdır. - R. E. Ünaydın Cümle 3: Derhâl bizi aldatan bu adamları tahrik etmek ve buradan çıkıp gitmek vardı. - M. Ş. Esendal