varan

1 Sıfat

Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir

Cümle 1: Varan bir. Varan iki.