vefasız

1 Sıfat

Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz

Cümle 1: Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefasız. - Y. K. Karaosmanoğlu