varsayımsal

1 Sıfat

Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik