Y

1.İtriyum'un kısaltması
2.Bilinmeyen ikinci niceliği gösterir

Son Arananlar

mersin balıkları11:28:08
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
vazife görmek11:28:07
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
FA11:28:06
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
çağırmak11:28:05
Binmek için bir araç istemek
tin11:28:05
Ruh
ılıca11:28:04
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
yerme11:28:01
Yermek işi, zem
teselli etmek (veya vermek)11:27:59
avutmak, avundurmak
Feyezan11:27:58
Taşma, taşkın, seylâp
Baç11:27:57
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
yatalak11:27:56
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
kazançlı11:27:55
Kazanmış olan
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek11:27:53
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
Çizgi11:27:51
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
buton11:27:50
Çalıştırmaya yarayan düğme
istifade etmek11:27:49
yararlanmak
nazariyat11:27:48
Kuramlar
kâfi gelmek11:27:47
yetmek, yetişmek
özek doku11:27:46
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
takbih11:27:46
Kınama, ayıplama
maksimum11:27:45
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Hasiyet11:27:45
Özgülük, hassa
muhtasar11:27:44
Kısaltılmış olan, kısa; özet
peri bacası11:27:43
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
Sağaltım11:27:42
Sağaltma işi, tedavi
TOPRAK11:27:41
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
kavaf11:27:40
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
gölgeli resim11:27:39
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
keşiş11:27:38
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
ateş böceği11:27:36
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
Düşmanlık11:27:35
Düşman olma durumu
SIKI11:27:33
Dar
bakam11:27:32
Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç, bakkam (Haematoxylon campechianum)
ant içmek (veya etmek)11:27:29
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
Plan11:27:25
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
YEMEK BORUSU11:27:23
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
ünlü11:27:22
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
Seyran11:27:20
Gezme, gezinme
bas11:27:19
En kalın erkek sesi
ıskalama11:27:18
Iskalamak işi
darmadağınık11:27:17
Darmadağın olmuş
bağışlamak11:27:16
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
firavun11:27:16
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
DOKUMA11:27:15
Dokumak işi, mensucat, tekstil
org11:27:14
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
SAPLAMA11:27:13
Saplamak işi
TEHLİKELİ11:27:11
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
Gidon11:27:10
Yönelteç
müellefat11:27:09
Yazılı eserler
kıkırdak doku11:27:09
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
açık yeşil11:27:05
Yeşilin bir ton açığı
KAPI11:27:04
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
ayakyolu11:27:00
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
alizarin11:26:58
Kök boyası, kök kırmızısı
TENCERE11:26:58
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
fersiz11:26:57
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
fevrî11:26:57
Birdenbire, düşünmeden yapılan
çiğnemek11:26:56
Ayak veya tekerlek altına alarak ezmek
muharrik11:26:55
Hareketini sağlayan, harekete gelen
yumuşakça11:26:55
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
dirice11:26:52
Biraz diri
müktesebat11:26:50
Edinilen, kazanılan bilgiler
çobanaldatan11:26:50
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
ıra11:26:48
Seciye, karakter
pusu11:26:47
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
zatülcenp11:26:46
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
parasızlık11:26:45
Parasız olma durumu
Demir yolu11:26:45
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
ŞAH11:26:44
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
Berkelyum11:26:43
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
sorunsal11:26:43
Çözümü belli olmayan
KİMİ ZAMAN11:26:43
Ara sıra, bazen
el alem11:26:42
Herkes, el gün, yabancılar
Evlek11:26:41
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
Eşkıya11:26:40
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
tuhaflık11:26:39
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
budun bilimci11:26:38
Budun bilimi uzmanı, etnolog
Eritmek11:26:38
Harcayıp tüketmek
RİZİKO11:26:37
Zarara uğrama tehlikesi
Tarla11:26:34
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
masraf etmek11:26:33
para harcamak
seyek11:26:33
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
fiyatlandırma11:26:32
Fiyatlandırmak işi
ilgi göstermek11:26:31
ilgisini esirgememek, belli etmek
Kesenek11:26:30
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
ehliyet11:26:29
Üstat, uzluk
oligarşi11:26:27
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
altın kökü11:26:23
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
gaza11:26:22
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
intiba11:26:21
İzlenim
elde11:26:21
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
Müdevver11:26:18
Yuvarlak
işte11:26:14
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
Pey11:26:13
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
ERMİŞ11:26:10
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
zindan11:26:09
Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer
DİNAMO11:26:08
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
pir11:26:07
Yaşlı, koca, ihtiyar
pigme11:26:04
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
EĞİRMEN11:26:02
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
öpme11:26:01
Öpmek işi
bilimsel toplantı11:25:59
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
tilki üzümü11:25:58
İt üzümü
NEŞE11:25:57
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
indirgeme11:25:55
İndirgemek işi, irca
mey11:25:51
Şarap
pasaj11:25:50
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
AKICI11:25:49
Akma özelliği olan
yapı taşı11:25:47
Binanın ağırlığını çeken esas taş, çeki taşı
anüs11:25:46
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
ataerkil11:25:43
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
kıvırcık koyun11:25:42
bk. kıvırcık
Cehil11:25:41
Bilgisizlik, bilmezlik
uyarlama11:25:40
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
amelî11:25:39
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
saparta11:25:38
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
ZEBERCET11:25:38
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
ayrıcalık11:25:37
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
dürüstlük11:25:35
Doğruluk
başlık vermek11:25:32
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
Kuduz11:25:23
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
gömü11:25:18
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
akim kalmak11:25:17
sonuca ulaşamamak, başarı sağlayamamak
zahmetsiz11:25:13
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
eyeri boş kalmak11:25:12
binicisi ölmek
Badminton11:25:10
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
kavis11:25:05
Eğmeç, yay
bin11:25:05
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
olgu11:25:04
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
benzetme11:24:58
Benzetmek işi