Y

1

İtriyum'un kısaltması

2

Bilinmeyen ikinci niceliği gösterir