yönetim

1 İsim

Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare

Cümle 1: Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir.

Dümen