yanılgı

1 İsim

Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata

Bir sanatla, bir bilimle ilgili kuralların gereği gibi uygulanmayışından doğan sonuç

Yanlışı doğru veya doğruyu yanlış sanma, hata