YANKI BİLİMİ

1.İsimAkustik

Son Arananlar

ateh getirmek21:23:41
bunamak
delibaş21:23:32
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
Şiş21:23:24
Şişmiş, şişkin, kabarık
kampus21:23:17
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
kiralayan21:22:46
Kiraya veren
anahtar21:21:52
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
lekelemek21:21:48
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
malkar21:21:25
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
tereddütlü21:21:04
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
sakız rakısı21:20:56
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
sefalet çekmek21:20:45
yoksul ve perişan yaşamak
renk körü21:20:43
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
mülhakat21:20:38
Bir bütüne katılanlar, ekler
SÜRGÜNE GÖNDERMEK21:20:28
ceza olarak bir yere sürmek
mekanikçi21:20:25
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
mehterbaşı21:20:16
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
mehil müddeti21:20:13
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
BAKLA21:20:06
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
kolektör21:20:03
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
zaman aşımı21:19:53
Süre aşımı, müruruzaman
kolalı21:19:51
İçinde kola bulunan
kokuşmak21:19:47
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
enflüanza21:19:44
Grip, ingin, paçavra hastalığı
kireç söndürmek21:19:37
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
KAYA HANİSİ21:19:23
Lahos
döl21:19:13
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
GÖRÜNTÜLÜK21:19:09
Ekran
güldürü21:19:08
Güldürme özelliği olan
dökümcülük21:19:06
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Baş çanağı21:19:04
Kafa tası
dâhilî21:19:00
İçle ilgili
bilginlik21:18:54
Bilgin olma durumu
teşrifat21:18:51
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
gölge balığı21:18:47
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
deve dişi21:18:46
(nar, buğday vb. için) İri taneli
enlem21:18:46
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
başkan21:18:41
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
canı cehenneme21:18:39
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
göksel21:18:39
Gökle ilgili, semavî
Şarap21:18:38
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
afazi21:18:25
bk. söz yitimi
baryum sülfat21:18:24
Baritin
arıtıcılık21:18:18
Arıtma işi
çubuklu21:18:13
Çubuğu olan
arılık21:18:12
Temizlik
harp21:18:11
Savaş
şerik21:18:01
Ortak
Şarklı21:17:58
Doğulu, garplı karşıtı
epidemi21:17:52
Salgın hastalık
çilek21:17:50
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
Sair21:17:37
Başka, öteki, diğer
çatı örtüsü21:17:26
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
çalı kuşu21:17:20
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Ancak21:17:20
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
ÖĞRETİ21:17:15
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
konsey21:16:57
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
Mızrak21:16:39
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
darbe21:16:38
Vuruş, çarpış
kural dışı21:16:37
bk. kural dışı
yaşam koşulları21:16:35
Hayat şartları
bahçe21:16:25
Sebze yetiştirilen yer, bostan
oyuk21:16:25
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
diyagonal21:16:24
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
Baget21:16:23
İnce, kısa değnek
yaradılış21:16:22
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
koltukluk21:16:12
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
Meyhane21:16:06
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
aldatıcı21:16:06
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
Şalvar21:16:01
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
Hint kumaşı21:15:59
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
ŞEHZADE21:15:57
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
ŞEHİT21:15:51
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
tüzel21:15:45
Tüze ile ilgili, hukukî
ŞAŞKINLIK21:15:42
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
ığıl ığıl21:15:34
Ağır ağır, yavaş yavaş
önsel21:15:24
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
savunucu21:15:23
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
İvedilik21:15:23
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
aklama belgesi21:15:19
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
Şirket21:15:12
Ortaklık
İdmansız21:15:07
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
arıtım evi21:15:06
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
medeni21:14:59
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
salhane21:14:59
Kesim evi, kanara, mezbaha
İddia21:14:58
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
üvey ana21:14:43
Öz olmayan anne, analık
üstüne21:14:35
İlişkin, üzerine, dair
simetrisiz21:14:16
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
iğreti21:14:13
bk. eğreti
Sepici21:14:09
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
GÖRSEL21:14:06
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
resital21:14:05
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
kızıştırmak21:13:53
İsteklendirmek, gayret vermek
durağan21:13:46
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
beceriklilik21:13:30
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
seçiciler kurulu21:13:30
Yarışma, sınav gibi etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul, jüri
kinin sülfatı21:13:24
Kinin
gazap21:13:14
Öfke, kızgınlık, hiddet
uygunluk21:13:04
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
Pamuk ipliği21:12:58
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
AKROMATİK21:12:49
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
iltihap21:12:47
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
Yakarma21:11:47
Yakarmak işi
derdest etmek21:11:41
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
Dinlence21:11:21
Tatil
Karışım21:11:08
Karışmış olanın durumu
kınama21:10:31
Kınamak işi, ayıplama, takbih
ararot kamışı21:10:30
Maranta
mezraa21:10:20
bk. mezra
KONUŞMA21:10:07
Konuşmak işi
örtmek21:09:31
Kapamak
keçe21:09:31
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
miskin21:09:28
Çok uyuşuk olan (kimse)
aşinalık21:09:12
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
muhafazakar21:09:06
Tutucu
Bisiklet21:08:40
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
kapital21:08:39
Sermaye, ana mal
ÇALIŞMA21:08:37
Çalışmak işi, emek, say
tayyar21:08:18
Uçucu
Formen21:08:15
Ustabaşı
elden ele geçmek21:08:12
bir şey sahip değiştirmek
ekşimik21:07:56
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
gündöndü21:07:52
Ayçiçeği
çöküntü hendeği21:07:43
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
çöğüncek21:07:17
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
gayrimüslim21:07:10
Müslüman olmayan
sırt21:06:55
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
âdet görmek21:06:44
(kadın) ay başı olmak
al21:06:41
Alüminyum"un kısaltması
âciz21:06:30
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz