YAS

1.İsimÖlüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem

Son Arananlar

zümrüdüanka21:55:14
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
sesleme21:55:04
Seslemek işi veya durumu
Aktif21:54:48
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
düğümlemek21:54:47
Düğüm yaparak bağlamak
mümas21:54:43
Dokunan, temas eden
döl eşi21:54:38
Etene, son, meşime
döşem21:54:38
Tesisat, donanım
hazan21:54:36
Güz, sonbahar
katalog21:54:28
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
izmarit21:54:24
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
imkânsız21:54:18
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
duygusuz21:54:17
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
Zühal21:54:07
Sekendiz, Satürn
eskitmek21:54:03
Yaşlandırmak
Telakki21:54:03
Anlayış, görüş
köşe yazısı21:53:55
Fıkra
bağ çubuğu21:53:53
Asma fidesi
Cins21:53:49
Tür, çeşit
inanç21:53:47
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ürperme21:53:44
Ürpermek durumu
sembolik21:53:41
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
sembol21:53:38
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
statü21:53:36
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
Arife21:53:32
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
zinde tutmak21:53:30
genç ve diri kalmasını sağlamak
MAKARA21:53:23
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
sorumluluk düşmek21:53:21
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
inan21:53:19
İnanmak işi
Raks21:53:17
Dans
hamam takımı21:53:13
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
kül21:53:12
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
nısıf21:53:10
Yarı, yarım
badiye21:52:59
Çöl
rahatsızlık21:52:38
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
anamalcılık21:52:14
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
KARIMA21:52:09
Karımak işi
Netice21:51:22
Sonuç
akkuş21:50:46
Atmaca, yırtıcı bir kuş
sirken21:49:51
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
Alıştırmak21:49:42
Uyar duruma getirmek
cezve21:49:36
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
Yaban eşeği21:49:35
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
tasarım21:49:27
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
Açığa çıkmak21:49:25
belli olmak, anlaşılmak
Büsbütün21:49:22
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
pürtüklü21:49:19
Pürtükleri olan
kurutulma21:49:18
Kurutulmak işi
NİNNİ21:49:11
Küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak21:49:09
sağlam bir yanı kalmamak
müellefat21:49:03
Yazılı eserler
pespaye21:49:02
Alçak, soysuz, aşağılık
ölü yıkama21:48:54
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
dış deri21:48:52
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
Feyezan21:48:51
Taşma, taşkın, seylâp
yüklenme21:48:47
Yüklenmek işi
lüzum21:48:41
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
feri21:48:35
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
keşif21:48:32
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
mistisizm21:48:28
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
askerlik21:48:21
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
nasılsınız21:48:20
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
çopra21:48:16
Balık kılçığı
faka basmak21:48:12
aldatılmak, tuzağa düşmek
hisli21:48:10
Duygulu, içli
sağu21:48:06
Ağıt
Senaryo21:47:56
Bir tiyatro, sinema, televizyon veya radyo eserinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin
indeks21:47:55
Dizin
tanıklık21:47:39
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
kuşku21:47:30
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
şad21:47:26
Sevimli, neşeli
tasfiye etmek21:47:25
arıtmak, temizlemek
harf21:47:21
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
elde21:47:14
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
düşünme21:47:10
Düşünmek durumu, tefekkür
maderşahîlik21:47:06
Anaerki
iskonto21:47:00
bk. ıskonto
AFET21:46:51
Doğanın sebep olduğu yıkım
dilber21:46:51
Alımlı, güzel (kadın)
çizgili21:46:44
Üzerinde çizgi bulunan
hilecilik21:46:42
Hileci olma durumu, hilekârlık
ÖKÇESİZ21:46:40
Ökçesi olmayan (ayakkabı)
gözetleyici21:46:37
Gözetlemek işini yapan (kimse)
güç beğenir21:46:25
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
smokin21:46:23
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
şano21:46:21
(tiyatroda) sahne
çaprazlama21:46:17
Çapraz olarak, makaslama
tornalı21:46:14
Tornada işlenmiş
yerleşke21:46:12
Kampus
Alışılmış21:46:09
Her zamanki, mutat
seksi21:46:08
Cinsel çekiciliği olan
kuşatılma21:46:06
Kuşatılmak işi
Vezir21:46:01
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
Pomakça21:45:58
Pomak dili
riayet etmek21:45:38
uymak
Civcivlik21:45:32
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
övüngen21:45:32
Çok övünen, farfara
piknik21:45:25
Kırda yenen yemek
trigonometri21:45:23
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
imkânsızlık21:45:21
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
sıra dışı21:45:19
Olağan dışı
ısmarlamak21:45:18
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
nesim21:45:10
Hafif yel, esinti
ılım21:45:05
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
Yalaz21:45:04
Alev
dağıtım21:45:01
Dağıtmak işi, tevzi
ÜRETEÇ21:44:51
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
fıçı21:44:40
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
malaga21:44:38
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
Cet21:44:36
Dede, büyük baba, ata
alıç21:44:30
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
yumuşaklık21:44:30
Yumuşak olma durumu
akrep21:44:18
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
yapıncak21:44:11
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
menfaat21:44:05
Yarar, çıkar, kâr, fayda
ladin21:44:01
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
baraj ateşi21:43:57
Yoğun yaylım ateşi
deterjan21:43:56
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
sabıkalı21:43:52
Sabıkası olan
lağım21:43:50
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
istizah etmek21:43:43
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
RAKKASE21:43:41
Raksı meslek edinmiş kadın
kubat21:43:39
Kaba, biçimsiz
sigala21:43:31
bk. sığla
devin duyumu21:43:30
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
koyu gri21:43:28
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
argon21:43:24
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
etli21:43:24
İçinde et bulunan
aklı başında21:43:20
sürekli akıllı davranan
şeytani21:43:19
Şeytanca
münzevi21:43:15
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven